Vesa Ilmari Koskela

Valkompassen Helsingfors

Mitt vallöfte

  1. Lupaan asioista päätettäessä ajatella, miten ne vaikuttavat lapsiin, ikä-ihmisiin ja luontoon, sillä heillä ei yleensä ole omaa ääntä.
  2. Lupaan nettisivuillani tai/ja muualla informoida asioista, joista olen päättämässä. Eli olen tavoitettavissa myös vaalien välillä.
  3. Lupaan tehdä kaikkeni, että Viikki-Vanhankaupungin luonnonsuojelualueen välittömään läheisyyteen ei rakennettaisi lisää asuntoja.
Modersmål
finska
Varför borde just du väljas in som kommunfullmäktige?
Osaan ottaa asioista selvää ja ymmärtää, mikä kussakin asiassa on olennaista. Olen asunut Helsingissa vuodesta 1986 ja olen asukkaana, kaupunginosa-aktiivina ja luonnonsuojelijana tutustunut asioihin.
Vilka frågor vill du främja eller driva under den förestående mandatperioden?
Helsingin kaupunkia on rakennettava, että tärkeimmät palvelut lapsille ja ikä-ihmisille (esim. kauppa, koulu ja lähiluonto) on kävelymatkan päässä kotoa.
Jokaisessa kaupunginosassa on oltava asukastila, jossa asukkaat ja yhdistykset voivat toimia.
Viikki-Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueen lähietäisyydelle ei saa rakentaa lisää asuntoja, jotta edes nykyinen suojavyöhyke säilyy.
Kansallisen kaupunkipuiston perustaminen Helsinkiin.
Kohtuuhintaisija vuokra-asuntoja - myös kaupungin omia.

Länkar

Yrke och utbildning

Arbetsgivare
inte i arbetslivet
Yrkesställning
studerande
Språkkunskaper
finska
engelska

Politisk verksamhet

Medlem i politiskt parti
ja

Valfinansiering

Viktigaste utomstående finansiering
ingen utomstående finansiering
Ekonomiska bindningar
Ei merkittäviä taloudellisia sidonnaisuuksia.
Årsinkomst
under 20 000 euro

Familj och fritid

Barn
ja
Till min familj hör:
Vaimo ja yksi nuori mies (toinen on jo muuttanut omilleen)
Nära mitt hjärta på min fritid står:
Luonnossa liikkuminen ja asioiden seuraaminen, myös valokuvaus, joka on myös sivuammatti, mutta nyt keskityn täysillä opiskeluun. Myös hengelliset asiat lähellä sydäntäni - opiskelenhan teologiaa.
Religiöst samfund
annan kristen kyrka eller kristet samfund
  • Kandidatens svar

1 Bildning

1. Ungdomarna ska förpliktigas till fortsatta studier eller arbetspraktik direkt efter grundskolan.

2. Kommunerna ska erbjuda gratis småbarnspedagogik i dagvården för alla barn.

3. Skolorna ska servera bara vegetarisk mat minst en gång per vecka.

4. Kommunen bör stöda kultur genom att kostnadsfritt ställa sina utrymmen till föreningars förfogande.

5. Undervisningsgrupperna i skolorna är redan så stora att inlärningen äventyras.

Kandidatens kommentar

Kun olin itse koulussa 1970-luvulla, opetusryhmässä eli luokassa oli joskus 40 nuorta. Eikä tänäänkään ole aina kysymys opetusryhmän suuruudesta, mutta onhan se totta, että pienemmässä ryhmässä on yleensä vähemmän häiriökäyttäytymistä kuin suuressa ryhmässä. Tänään on kumminkin jo keskimäärin opetusryhmässä melko vähän porukkaa.

  • Kandidatens svar

2 Vård

1. De äldre ska ha rätt till en plats på ett servicehem, eftersom den nuvarande hemvården är otillräcklig.

2. De nuvarande kommunanställdas jobb måste tryggas i vårdreformen.

Kandidatens kommentar

Kyllä pääsääntöisesti näkisin, että kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava, mutta en joskus ymmärrä, miksi korkeapalkkaisille henkilöille joskus maksetaan palkkaa, vaikka eivät olisikaan enää töissä.

3. Hur väl social- och hälsovårdstjänsterna fungerar är viktigare än var de är belägna.

Kandidatens kommentar

Mielestäni sosiaali- ja terveyspalvelujen sijaintikin on tärkeää, mutta niiden toimivuus on vielä tärkeämpää. Koska näitä palveluja ei tarvita joka päivä, niin mielestäni niiden ei tarvitse olla kävelymatkan päässä kotoa, vaan ne voivat olla kauempanakin, mutta peruspalvelut ei kuitenkaan liian keskitettynä. Erityispalvelut voivat olla vielä harvemmassa.

4. Den kommunala hälsovården kan bli effektivare och billigare genom privatisering.

Kandidatens kommentar

Ymmärsinköhän kysymyksen oikein? Jos kunnalliset palvelut siis loppuvat ja ne yksityistetään, niin varmasti ne kyllä kallistuvatkin, koska myös pääomasijoittajille täytyy tulla oma siivunsa. Mutta jos jotkut palvelut tuotetaan yksityisten yritysten toimesta, niin voi syntyä säästöjäkin.

5. Om öppenvården gynnas i mentalvården skapar det en känsla av otrygghet.

  • Kandidatens svar

3 Pengar

1. Kommunalskatten kan sänkas rejält, eftersom en stor del av uppgifterna överförs på landskapsförvaltningen.

Kandidatens kommentar

Kokonaisveronkantoa ei voi kyllä laskea roimasti, vaikka suuri osa tehtävistä siirtyykin maakuntahallinnolle. Ne tehtävät eli lähinnä sosiaali- ja terveyspalvelut jotka siirtyvät maakunnillille tulee edelleen kustantaa pääosin verovaroin, vaikka toki palvelujen käyttäjätkin maksuihin osallistuvat sen mukaan, mitä heillä on varaa.

2. Byggandet måste försnabbas genom begränsningar i medborgarnas rätt att överklaga.

3. Privatbilisterna gynnas för mycket i planläggningen.

Kandidatens kommentar

En näe ongelmana sitä, että yksityisautoilojoille tehdään elämä helpommaksi, mutta ongelma on se, jos esim. kauppakeskuksia (joissa on usein sitten myös ne julkiset palvelut) rakennetaan niin, että se kuihduttaa lähikaupat ja tätä kautta tekee autottoman palvelujen saamisen vaikeammaksi.

4. Kommunen bör stöda företag genom att erbjuda dem billiga tomter.

Kandidatens kommentar

Tämä pitää paikkansa etenkin pienemmissä kunnissa, mutta ei ole väärin, jos kunta tukee yrityksiä kohtuullisen edullisilla tonteilla suuremmissakin kunnissa eli kaupungeissa.

5. Man kan göra avkall på miljö- och naturhänsyn om det ger fler jobb.

  • Kandidatens svar

4 Vardag

1. Min hemkommun bör ta emot personer som beviljats asyl i Finland.

2. Man kunde införa en årsavgift för bibliotekens tjänster.

Kandidatens kommentar

Säilyttäisin kyllä kirjastojen palvelut edelleen täysin maksuttomina, sillä on tärkeää, että kaikki voivat käyttää niitä palveluja, olipa heillä rahaa tai ei.

3. Inkomstgränserna för kommunens hyresbostäder ska avlägsnas.

Kandidatens kommentar

Ne tulorajat, jotka on nyt asetettu kunnan vuokra-asuntoihin (esim. yhdellä henkilöllä 3000 euroa kk) on ihan paikallaan, sillä on hyvin paljon pienempituloisia asunnon tarvitsijoita. Toki ymmärrän, että nämä tulorajat voivat aiheuttaa yksityiselle ihmisille hankalia tilanteita, mutta jos on säännöllinen 3000 euron kuukausitulo, niin silloin on kyllä jo varaa luovuttaa oma kaupungin vuokra-asunto sitä enemmän tarvitsevalle. Toki täytyy olla joustoa ja harkintaa silloin, jos tulot eivät ole säännöllisesti 3000 euroa kkssa.

4. Min hemkommun sätter för mycket pengar på att bygga och upprätthålla idrottsplatser.

Kandidatens kommentar

Jos rakennetaan sellaisia urheilupaikkoja, joita voivat hyvin monet ihmiset käyttää, niin silloin kyllä on hyvä, että erilaisia urheilupaikkoja rakennetaan, sillä liikunta tekee hyvää - etenkin lapsille ja nuorille, mutta myös aikuisille ja ikä-ihmisillekin.

5. Alla måste kunna ta sig till service med kollektivtrafik.

Kandidatens kommentar

Kyllä joukkoliikenteen täytyy toimia koko Helsingissä, että kaikki pääsevat niiden palveluiden äärelle, joihin ei pääse kävelemällä.

  • Kandidatens svar

5 Hem

1. Helsingfors borde hellre bromsa än öka på invånartillväxten.

Kandidatens kommentar

Niin, on ehkä jo aika ottaa huomioon maantieteelliset realiteetit ja ymmärtää, että Helsinki sijaitsee niemellä - puhutaanhan myös Helsinginniemestä. Jos Helsingin väestönkasvu on suurta, niin se ei ole hyväksi jo täällä asuvien elämän ja ympäristön hyvinvoinnille. Ei siis voi saada kaikkea yhtä aikaa, vaan täytyy uskaltaa valita hillitty kasvu, jotta kaikkia hyviä luontokohteita ei tarvitse pilata ja rakentaa asunnolle. Kaikilla ihmisillä ei ole omia mökkejään, eikä mahdollisuutta lomailla, missä haluavat, joten lähiluonto ja -virkistysalueet ovat hyvin tärkeitä (ja ne ovat tärkeitä myös meille, jotka voimme välillä lähteä jonnekin muualle).

2. Antalet gågator i Helsingfors centrum kan öka endast genom att centrumtunneln byggs.

Kandidatens kommentar

Ei tarvita keskustunnelia, mutta ei myöskään mitään hyvin massiivista kävelykeskustaa. On hyvä, että on kävelykatuja jonkin verran, mutta ei tule suhteettomasti vaikeuttaa myöskään etenkään huoltoajoa (eikä muutakaan tarpeellista autolla-ajoa) keskustassa.

3. Byggandet av stadsboulevarder borde framskrida så fort som möjligt.

4. Helsingfors behöver fler bostäder, även om det betyder att grönområdena minskar.

Kandidatens kommentar

Kaikki ihmiset tarvitsevat kyllä viheralueita lähelle kotejaan. jonkin verran niitä voidaan rakentaa, mutta ei enää Helsingissä kovin paljoa.

5. Stora evenemang och konserter kunde trots bullret få fortsätta längre in på natten än i dag.

Kandidatens kommentar

On hyvä, että on erilaisia tapahtumia, mutta täytyy olla kohtuus kaikessa - myös siinä, mihin aikaa päivästä ihmisten asuntojen lähellä on melua.

  • Kandidatens svar

6 Värderingar

1. Det var inte bättre förr – förändringarna i den finländska livsstilen har varit av godo.

Kandidatens kommentar

Ei voi sanoa, että kaikki tai lähes kaikki oli ennen paremmin, sillä monet asiat ovat todella tulleet paremmiksi. On hyvä, että nyt monet ihmiset ovat tietoisempia hyvän ruoan ja liikunnan tarpeellisuudesta. Nyt monet ovat myös tietoisempia siitä, että tupakka on vaarallista terveydelle - aiemmin ei sitä kai sitten oikeasti ymmärretty.

2. Vi behöver ett starkt ledarskap som kan rätta till problemen utan att behöva kompromissa.

Kandidatens kommentar

Ei voida mennä takaisin siihen aikaan, että joku tai jotkut harvat sanelevat, miten asiat ovat ja tehdään. Tarvitaan pikemminkin sellaisia vahvoja johtajia, jotka osaavat tehdä oikeanlaisia kompromisseja

3. Det är viktigare att barnen är nyfikna och självständiga än att de uppför sig väl och är lydiga.

Kandidatens kommentar

Näen hyvin tärkeäksi sen, että vanhemmat, koulu ja yhteiskunta rohkaisevat lapsia olemaan aktiivisia ja ajattelevia. Vaikka vanhempien kunnioittaminen ja tottelevaisuus ovat tärkeitä, että eri ryhmät ja yhteiskunta toimii, niin en näe hyväksi, että pakkokeinoin lapset tai vanhemmatkaan kasvatetaan ulkoisesti "hyvin käyttäytyviksi" ja "sokeasti totteleviksi". En halua yhteiskuntaa, jossa ihmiset ovat vain "kuuliaista vaalikarjaa".

4. I grund och botten är livet en tävlan om resurser och makt, och man klarar sig inte i den utan kamp.

Kandidatens kommentar

Kyllähän se on niin, että niillä joilla jo on, pitävät eduistaan kiinni. Demokratiassa valtaa tulee olla myös niillä, joilla ei ole rahaa tai resursseja.

5. Det skulle finnas färre problem i vårt samhälle om människor behandlades mer jämlikt.

Kandidatens kommentar

Kyllä kaikilla täytyy yhteiskunnassa olla mahdollisuuksien tasa-arvo edetä elämässään.

6. I Finland har alla lika möjligheter till rikedom och lycka.

Kandidatens kommentar

Kyllä se vaikuttaa hyvin paljon, millaisessa perheessä ihminen kasvaa, eikä yhteiskuntakaan voi tätä epätasa-arvoa kokonaan poistaa, sillä ei yhteiskunta Suomessakaan voi ottaa vastuuta kotien asioista. Mutta yhteiskunnan tulee tukea koteja, että myös köyhissä perheissä asuvat voisivat elää onnellista elämää ja mahdollisuuden käydä kouluja ja myös rikastua.

  • Kandidatens svar

7 Suomen Kuvalehti

1. Befolkningsunderlaget i min hemkommun är för litet för att klara av lagstadgade uppgifter.

Kandidatens kommentar

Helsingissä väestöpohja on riittävä lakisääteisten tehtävien hoitamiseen.

2. Den viktigaste uppgiften för kommunfullmäktige är att försvara väljarnas intressen.

Kandidatens kommentar

On tärkeää, että kunnanvaltuutettu toimii tehtävässään samansuuntaisesti kuin on vaalien aikaan äänestäjäkunnalle luvannut toimia, mutta jos kunnanvaltuutettu ei tee juuri muuta kuin puolustaa äänestäjiensä etuja, niin kunnanvaltuutetun tehtävän hoitaminen ei välttämättä ole aina kovin rakentavaa. Toki riippuu siitä, ketä on kosiskellut äänestämään itseään.

Till Valkompassens första sida